Seguidores

PUTIN

28.3.17

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017

I denne uge informerede den Galaktiske Føderation Sheldan om, at der ikke er noget nyt at rapportere. Næste update kommer den 4. april.

Oversættelse: Margit Villumsen

22.3.17

Dansk -- Sheldan Nidle -- 21. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Der er en sær stilhed, der gennemtrænger alt. Nattens slyngler, kliken, indser, at den nuværende periode, hvor intet sker, betyder, hvordan kliken, til en vis grad, stadig kan kontrollere, hvad der sker. Derfor overvåger de Ældste forsigtigt forandringernes gang. Vores samarbejdspartnere rapporterer stadig, at processen med at begynde de massive arrestationer næsten er færdig. Det nuværende amerikanske de facto regime er stadig fuldt ud klar over dets nuværende fejl og mangler. Enden kommer nærmere, alt imens det nuværende regime viser den tomhed, der stort set har kendetegnet dets officielle tiltag. Lyset, som tidligere nævnt, gør sig klar til et muligt gennembrud, når tiden er inde. Som sædvanligt rører tingene på sig lige under overfladen. Elementerne i denne mærkelige virkelighed er som nogensinde i den grad ved at falde fra hinanden.En mærkelig form for lurende utilfredshed er den dominerende tilstand i denne tid. Alt dette er bestemt til ikke at vare meget længere. Mørket begynder at lægge mærke til den usædvanlige rytme, som vi har lagt lige under deres fødder. Alt sker efter guddommelig timing og er noget, som kliken ikke længere kan ignorere.

I befinder jer i en tid, der stadig ikke er i sync med virkeligheden. Vær ikke forvirret over det. De underliggende grundlæggende rytmer vinder nødvendig styrke i et tempo bestemt af det Guddommelige. Dette underjordiske element er bestemt til at svække og omstyrte den måde, hvorpå dette rige fungerer. Over denne relative ro står den mørke klikes fortvivlede metoder. Disse kaotiske toner skal inden længe ødelægge mørkets formodede sejre. En slags underlig koncert gør det umuligt for mørket at udføre, hvad det nu foreslår. Lysets kræfter venter derfor på det rette tidspunkt at komme frem på og hurtigt løse den nuværende situation, der stadig har tag i den gamle virkeligheds sidste stumper. Husk derfor, at det, I ser for jer, ikke kan vare meget længere.Den mørke klike, som tidligere nævnt, indser sin tåbelighed. Det er ikke desto mindre uheldigt, at mørkets mærkelige fortsættelse af tingene har sinket Lysets fremskridt. Lyset retter langsomt op på alt dette. Vidunderlige ting venter lige forude.

Det, der sker globalt, er et tegn på det, der skal komme. Lyset blev oprindeligt rådet til af Himlen at vente på det rette guddommelige tidspunkt til at handle. Dette særlige tidspunkt er meget nær. Mørket så Præsidentens sejr som et varsel på, at den formodede hurtige afslutning ikke ville finde sted. Kliken, som nævnt før, troede på, at Lyset var nødt til at acceptere USA, Inc.’s forbavsende eksistens som et sandt tegn på, at den ulovlige aftale, der blev påtvunget Amerika i 1871, skulle få lov til at blive.Hvad mørket ikke ved, er, at denne virkelighed kun er et midlertidigt vilkår. Som vi nævnte i tidligere rapporter, blev dette gjort for at give mørket falske forhåbninger. Det har fungeret og gjorde vores opgave, i det lange løb, meget lettere. Den mørke klike har nu i realiteten sat en løkke om dets egen hals. Dette projekt har nu udviklet sig for vidt til, at mørket bryder sig om det. Frosten har sandelig sat sig på Græskarret! Vi forventer at kunne bekendtgøre nogle gode nyheder inden længe.

Som I kan se, virker planerne med at lokke mørket i en fælde, godt. Den vanskelige del er, hvor meget disse udviklinger har forsinket den uundgåelige sejr. Mørket er endelig færdig og deres enorme onde netværk fuldt udstillet. Lyset kan inden længe afslutte den opgave, det forpligtede sig til, tillade, at den nye regering (NESARA Republikken) bliver bekendtgjort og at den særlige fejring formelt begynder. Alt dette vil rulle sig ud og ske i et forsigtigt tempo. De Ældste har gjort det helt klart, hvor langsomt det hele skal foregå. Som sædvanlig må vi formelt protestere. Vi ved, at disse begivenheder virkelig kunne skride fremad i et langt hurtigere og lige så sikkert tempo. Denne forsigtige tilgang viser tydeligt den store grad af bekymring, som de forskellige grupper af Ældste og kongelige har givet udtryk for over for os. Denne uenighed forsvinder hurtigt, idet en større enighed er nået af hver af de forskellige grupper. De nuværende resultater er endnu et tegn på denne overordnede optøning. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi ankommer med mange gode ting at fortælle jer. Jeres fantastiske visioner handler stadig om at have en positiv konsensus og fortsætte med at rykke denne virkelighed fremad. De nuværende vanskeligheder til trods kan tingene ikke stoppes. Derfor beder vi jer inderligt om, at I tager alle de positive dekreter fra Himlen til jer og bruger dem til at rykke jer stadig nærmere til denne verdens sande essenser om Kærlighed og Lys – at det breder sig på hele denne hellige klode. Vi er fortsat velsignede og beærede over jeres vidunderlige reaktion på det, der skete for et par måneder siden. Forstå, at et bestemt resultat var nødvendigt for stadig at styrke denne storslåede energi, og vær klar til at acceptere det, der skal ske næst. Det er sandelig tid for Lyset at begynde at manifestere en ny dagsorden for dette rige. Det har taget længere tid end først planlagt at afslutte de foreskrevne handlinger. Dette forårsagede nogle nødvendige forsinkelser, der næsten er til ende.

Det, vi har her, er en række situationer, der snart vil blive afsluttet. Vi har i samarbejde med Himlen skabt en række særlige scenarier, der på dramatisk vis skal forandre det globale kaos. En ny ordning i dette samfund på Jordens overflade er undervejs. Vi velsigner og reorganiserer alt. Det er tid for en ændring af den måde, hvorpå klodens regeringer fungerer. For længe siden blev denne verden bestemt til at støde på nogle hårde vilkår. Denne periode, som varede i mange årtusinder, nærmer sig nu sin afslutning, hvilket længe har været ønsket. De, der stadig tror på de gamle måder, får sig en grim overraskelse. Der skal komme nye måder, der skal sætte en stopper for terror, som stadig synes at herske. I virkeligheden står de, der for tiden kører showet, over for en overraskelse. En helt ny virkelighed skal manifestere sig og skal gennemgribende vælte mørkets planer. Lad os velsigne og hilse denne nye virkelighed.

Det bliver en usædvanlig tid, når der lægges hindringer i vejen for mørket og de mange terroriserede ofre befries og på forunderlig vis støttes åbent af Himlens store tjenere. Dette, mine Kære, skal være sådan en tid. Bevar stadig tålmodigheden og gør jer klar til at gøre det, Himlen befaler. Særlige velsignede bud er klar til at blive indført. Der skal blive vendt op og ned på mørkets nuværende position og en ny, mere rigtig orden skal træde i kraft. Vi mestre glæder os over det, der skal ske. Det har ikke været nemt at se mørket lege kispus med jer. Alle mørkets tjenere skal få som fortjent. At vide dette kan hjælpe jer med bedre at håndtere de frustrationer, som mange af jer har følt. Derfor beder vi jer igen om, at I bærer over med denne tid og erkender, at også denne vil få en ende. Himlen agter til fulde at forandre dette rige, som vi har lovet. Med dette i tankerne, vær glade og forvent at nyde det, der skal ske! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapport. Husk, at meget bliver gjort klar til at manifestere sig. Disse hårde tider er næsten ovre. Vi ser frem til at se jer alle fejre den nye tidsalder. Det skal blive en storslået, pragtfuld tid! Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen


14.3.17

Dansk -- Sheldan Nidle Mini-Update on 14. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 14. marts 2017

10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Hændelser skrider ikke så hurtigt fremad som planlagt. Vi beder jer udvise jeres største tålmodighed for at minimere graden af frustration. Den galaktiske Føderations samarbejdspartnere arbejder dagligt for at sikre, at alt udfolder sig så tæt på de rigtige datoer, som det er guddommeligt muligt. Himlen forsikrer os om, at alle de skridt, der er nødvendige for at bringe RV og NESARA Republikken i stand, bliver taget. Vi får konstant at vide, at en særlig kompensation, der meget snart skal gøre arrestationen og isoleringen af den mørke klikes håndlangere mulig, er i kraft. Vi nærmer os også et punkt, hvor Himlen måske autoriserer en Landing før tid for at sikre, at alle Himlens dekreter bliver udført i overensstemmelse med planen. Den grad af forsinkelse, der nu forekommer i jeres verden på Jordens overflade, hører ingen steder hjemme. Hele den infrastruktur, der kræves for at gennemføre en række guddommelige dekreter, er usædvanligt kompliceret. Det er muligvis nødvendigt med en form for guddommelig indgriben for at det bliver muligt, at en række vigtige erklæringer virkelig gennemføres. Vi står parate til at gøre det, når Himlen dekreterer det. Vi skal tale til jer i næste uge, når vi vurderer, at nogle vidunderlige fremskridt faktisk er mulige.Indtil da tjekker vi ud.Oversættelse: Margit Villumsen

8.3.17

Dansk -- Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 7. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 7. marts 2017

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Alt går særdeles godt. Mørket bliver rystet i dets grundvold, da det er ganske tydeligt, at dets formodede sejr hurtigt er ved at forsvinde. Den mørke klike raser forgæves for på en eller anden måde at holde på det, der stadig er sikkert. Det er som en pludselig spray af syre, der uventet blev tilsat blandingen. USA, Inc. er ved at gå i opløsning, da det bliver krystalklart, at den nye NESARA Republik igen befinder sig i verdens horisont. Den mørke klike kan nu se den uundgåelige skrift på væggen. Dens gamle måder er færdige og den gamle garde afventer nu sin længe forsinkede straf. Den sande Forfatning med mange tiltrængte ændringer vil snart gøre sit indtog og Kongressen og resten af det mørke regime vil gå i stykker. De nye politikker i de jure regeringen skal snart blive en normal dagligdags begivenhed. Denne klode har længe ventet på det, der hurtigt er ved at ske. Dette projekt er et projekt, som Lyset længe har ventet på. I skal snart modtage jeres frihed og opleve begyndelsen på jeres velstand.


Denne proces krævede en omhyggelig og forsigtig tilgang. Mørket var blevet lullet ind i en tro på, at på en eller anden måde ville dets galskab finde en måde at fortsætte på. Vores styrker blev guidet af en gruppe af dejlige og dedikerede personer, hvis magi snart vil blive rost af denne klode. Hvad de gjorde var i sandhed mirakuløst. Det er ikke let at vælte et finansielt og politisk system, som har været grundfæstet i mere end to årtusinder. Dette system befinder sig nu i den sidste fase med at blive skiftet ud. Lysets soldater gennemførte en i sandhed fantastisk begivenhed. Vi må rose deres indsats så vel som deres store tålmodighed. Vi skal snart se jer foretage et yderst vidunderligt spring fremad i bevidsthed. Det vil gøre det muligt for jer at rykke et kæmpe skridt nærmere mod kontakt. Det er dette faktum ved jeres indsats, der glæder os. I har været i stand til at skabe et scenarie, der gør ikke kun skabelsen af en ny virkelighed mulig, men også at skitsere, hvordan I vil skabe denne jeres nye verden. Dette rige skal få de nødvendige midler til at forberede en ny og himmelsk epoke.


Forandringsprocessen var længe undervejs. Det centrale spørgsmål var den sidste proklamation, der var nødvendig for at kunne inddrage håndlangerne og deres venner. Det var fortsættelsen af den gamle virkelighed, som i starten forvirrede Lysets krigere.Bekymringen var, at denne strategi var baseret på troen på, at mørket havde vundet dets lille, men alligevel betydelige sejr. Mørket slugte dette som fakta og begyndte at bruge cheferne i USA, Inc. som grundlag for at genopbygge deres besejrede parti. Faktisk var sandheden i alt dette, at USA, Inc. ikke var et faktum. Den var død og på det rigtige tidspunkt skulle den kastes i historiens store skraldespand. Denne sandhed bliver nu et faktum, efterhånden som de nye pengesedler og RV er i gang med at blive rullet ud. Som håbet fører denne proces til massearrestationer og til ny NESARA forvaltning, der nu skal fødes. Amerika var klar til at føre verden til en stille revolution. Dette skal muliggøre manifestationen af en verden, der længe har været lovet af Himlen. Dette mirakel er nu undervejs og skal føre til jeres frihed og velstand.


Efterhånden som dette skrider fremad, skal I se mange nødvendige forandringer. Disse forandringer vil muliggøre, at jeres bevidsthed bliver ved med at udvikle sig og jeres skridt mod fuld bevidsthed øges. Det er denne proces, der skal være nøglen til dannelsen af jeres nye virkelighed. Vi er fuldt ud klar over, hvordan alt dette udspiller sig. Vi er klar over, at afsløring er noget, der må tages hånd om. De gamle regeringer forsvarede kraftigt den mærkelige overbevisning, at ufoer ikke eksisterer. Det vil nu blive afvist og sandheden om, at I ikke er alene, må afsløres for jer. Der skal også være en række bekendtgørelser, der gør det muligt for os at henvende os direkte til jer. Med disse henvendelser agter vi at forklare, hvem vi virkelig er og hvorfor Himlen bad os om at skabe et overvågningssystem, for at vi bedre kunne forberede jer til fuld bevidsthed. I har brug for en række måder at afklare de tidligere liv, I oplevede i begrænset bevidsthed. Denne proces er afgørende for at hjælpe jer med at tilpasse jer de fysiske forandringer, som I om kort tid vil opleve.


Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag for at hjælpe jer med bedre at forstå, hvad der nu sker med jer. Gennem det seneste halvanden årti har I undergået en række subtile forandringer, som vi generelt kalder Opstigningssymptomer.Disse forandringer bevirket af Himlen er en af de mange måder, hvorpå jeres krop, sind og Ånd bliver gjort klar til en stor bevidsthedsmæssig forandring. Disse forandringer skal om kort tid nå et punkt, hvor dybere forklaringer er i orden. Vores række af vigtige lektioner er derefter nødvendig. Dannelsen af ny forvaltning vil imødekomme dette. Vi forventer, at når I er udstyret med sandhederne bag jeres tidligere historie, kan I være bedre forberedte til at acceptere, hvorfor det er tid for enorme forandringer af denne virkelighed. I skal pludselig lære om Agartha og hvorfor I først kom hertil for omkring 900.000 år siden. Glemte erindringer vil blive gendannet og blive forklaret.


Kære Hjerter, vi ved, at denne visdom kun er begyndelsen til at lære om jer selv som et folk og som Gaias menneskelige vogtere.Denne proces må drøftes med jeres mentorer, da I har brug for viden om, hvordan dette fandt sted i første omgang. Hvad der venter, er en prægtig periode, der kan hjælpe jer med at vise jer jeres sande forhold til Gaia og hendes bemærkelsesværdige økosystemer. Jeres positive hensigter og dybe støtte til denne guddommelige proces gør alt dette muligt. I har på forunderlig vis ændret den måde, hvorpå I reagerer på den mørke klikes manipulationer. Disse ændringer har gjort det muligt for os at tage mange nødvendige skridt fremad. Vi takker alle for det, I opnår. Denne vækst er endnu et tegn på, hvorfor Himlen besluttede, at en guddommelig proces nu var mulig. Dette bringer os frem til nutiden. Det er sandelig en tid til, at velsignede begivenheder kan ske!


Det er en tid, hvor menneskeheden igen forbinder sig med det Guddommelige for at genetablere sit hellige og prægtige formål.Når I igen bliver fuldt bevidste, kan I tage alt dette ind, i én forunderlig guddommelig bevægelse. I skal derefter se, hvorfor Himlen omhyggeligt trak os frem og skabte en særlig kerne af Væsener for at Elske og hjælpe jer. Med denne nye bevidsthed skal vores mission på guddommelig vis omorganiseres. Vi skal være overvågere af missioner dekreteret af Himlen. Denne proces er noget, som I skal blive intenst bevidst om. Denne proces skal ske, når vores nye galaktiske samfund dannes og leves. Hvordan alt dette vil fungere, er noget, som vi skal dele med jer, sammen med jeres mentorer. Disse kommende tider skal bringe os stor glæde. Det betyder, at vi fuldt ud kan tilpasse en række nye formål. Det betyder, at vi fuldt ud kan tilpasse en række nye formål for at reformere ikke kun jer, men Himlens og Gaias helhed! Halleluja! Halleluja!


I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter. Vi står på tærsklen til en forandring, som vil påvirke ikke kun disse rapporter, men også hvordan I forholder jer til en række nye udviklinger. Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


8.2.17

Dansk -- Sheldan Nidle – 7. februar 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 7. februar 2017

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Meget har ændret sig, siden vi sidst henvendte os til jer. I slutningen af det sidste gregorianske år blev et skift nået om, hvordan den nye magtstruktur skulle formuleres. Som I husker, var den mørke klike "ude i tovene". Det viste sig, at et nyt finansielt system stod på tærsklen til fuld tilslutning og en massiv global valutaomstilling var på nippet til fuld realisering. Dette er siden blevet sat på en lille pause. Det indebærer blot, at en aktuel "afpudsning" er i gang. Det centrale element er stadig på plads. Det er naturligvis bevidsthed. Mange nye teknologier er tæt på at blive afsløret. Den største bekymring er den fremadskridende udvikling af et videnskabeligt paradigmeskift. For over 300 år siden strandede jeres videnskab på behovet for kun at bruge energier, der var fysisk synlige. Denne tro bremsede den naturlige udvikling i dette rige på Jordens overflade. På nuværende tidspunkt skal en række realiteter om kort tid kulminere i en sand forståelse af, hvordan denne voksende nye bevidsthed skal integreres.
Dette behov for at skabe et nyt og mere plausibelt paradigme er yderst vigtigt for menneskehedens historiske udbredelse. Menneskeheden har brug for at føle, at den hurtigt er på vej mod en større accept af sin ekspanderende bevidsthed. Denne proces var flere på hinanden følgende århundreder om at nå det stadie, som den i øjeblikket befinder sig på. Den bygger på et ønske om at vende tilbage til evner, menneskeheden havde for længe siden. Disse forskellige evolutionære trin var oprindeligt en del af en operation, der tidsmæssigt strakte sig fra Atlantis’ fald til for nogle få århundreder siden. I starten skred det langsomt fremad. Først da Anunnakierne begyndte at være mindre opmærksomme på os, blev det en hurtig evolutionær operation. I løbet af de seneste to årtier begyndte denne evolutionære procedure at vokse generation efter generation. Vi så vores fremskridt blive tilegnet og begynde at udvikle sig. Menneskeheden begyndte at bevæge sig hurtigt fremad mod skabelse af en ny art. Denne bevidsthedstransformation er sandelig indbegrebet af, hvordan I er på nippet til et møde med os, der kommer i massevis. 
Dette møde er bygget op omkring jeres accept af, at I er ved at nå det tidspunkt, hvor jeres idé om virkeligheden ændrer sig. I nærmer jer kanten til galaktisk menneskehed. Denne proces er en proces, som jeres forfædre blev nægtet. Da Anunnakierne skiftede side, åbnede de op for muligheden for, at I hurtigt kunne udvikle jer til noget nær det, I var på det tidspunkt, hvor Atlantis faldt. I har i jer alle de grundlæggende værktøjer, I besad, da I blev sænket ned i begrænset bevidsthed. Gennem de seneste tre århundreder fremskyndede Himlen en tidligere langsom operation. Denne nye tidslinje hjælpes af det faktum, at Føderationen er her for at hjælpe menneskeheden og dette forårsagede fremskyndelsen i at blive mere synlige. I bevæger jer ud over den forvrængede genetiske pakke, I alle har. Faktisk er grundlaget for de forandringer, Himlen har givet til hver og en af jer, begyndt at blive skabt i de sidste par uger. Vi er stolte af, hvordan de Opstegne Mestre har hjulpet til disse forandringer og tilladt os at komme endnu tættere på afsløring. Nogle fantastiske begivenheder kommer stadig tættere på at ske!
Denne utrolige proces finder i øjeblikket sted på denne smukke klode. Vi er klar over, at der er en lille forsinkelse i fuldførelsen af disse meget komplekse procedurer. Vi forstår, hvor engageret alle af os er i disse vitale transformationer. Dette rige bevæger sig meget tilfældigt, men konsekvent, mod en ny virkelighed. Jeres verden kan ikke længere eksistere på samme måde, som den gjorde i den første del af sidste århundrede. En hel række opfindelser og nye teknologier må nu komme frem og manifestere sig. Vi er i gang med at hjælpe vores venner med at manifestere disse ting. Faktisk har vi travlt med at sætte scenen for skabelse af nye muligheder i stort omfang. Denne undertrykte virkelighed må nu manifestere sig på en i sandhed uhindret måde. Vi opererer, mens disse ting holdes hemmelige, indtil det rette tidspunkt. Vores flåde er således klar til en pludselig afsløring og flere specielle tegn, der kan lede os mod de meget nødvendige masselandinger. Derfor forventer vi at se nogle overraskende opdagelser, der kan omforme denne virkelighed!
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verden befinder sig nu midt i kaos, men vi gør med velsignelse denne virkelighed klar til en yderst bemærkelsesværdig forandring. Himlen genvinder sit fodfæste og vi skal opleve en storartet distribuering i denne virkelighed. Anunnakierne adlød længe de mørkes befalinger og sikrer sig i øjeblikket, at alle de nye forandringer i dette velsignede rige manifesterer sig. Himlen anerkender hjerteligt betydningen af det, der om kort tid skal finde sted. Denne virkelighed må have sin frihed og velstand. Menneskeheden har ventet alt for længe på sin velfortjente belønning. Hammeren er klar til at falde. En storslået fejring skal inden længe komme. Jeres fantastiske visioner og vidunderlige fokus gør denne tid så velsignet for Himlen og for os. Denne tid skal opleve afslutningen på en lang forsinkelse og det skal med nåde føre til denne yderst himmelske begivenhed. Denne tid er en yderst hellig tid!
Lad alle være i nåde og fyldt med himmelsk barmhjertighed. Vi har i sorg set på, mens magthaverne forsinkede jeres velsignelser. Vi glædes og hylder disse vidunderlige gaver. En række særlige proklamationer skal, på en hurtig måde, fjerne alle, der fejlagtigt troede, at en fantastisk exit på en eller anden måde var blevet opnået. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Det, der hidtil er sket, er blot en kort forsinkelse. Alle de, der skal arresteres og isoleres fra menneskeheden, afventer stadig at få deres løn som forskyldt. Vi glæder os over, at de, der har gjort sig fortjent til denne straf, snart skal modtage den. Det handler ikke blot om at straffe de skyldige, men også om at give alle mulighed for at føle, at det lovede nye rige skal manifestere sig på hellig vis. Lad alle føle i deres hjerter, at en stor byrde vil lette og give mulighed for manifestation af Himlens mest vidunderlige gaver.

For længe siden fremlagde Himlen en dagsorden, hvis formål til sidst skulle give hele menneskeheden mulighed for at blive genforenet med vores familier i rummet og i Himlen. Dette hellige løfte nærmer sig sin indfrielse. Vores galaktiske families eneste formål er at hjælpe det, som vores hemmelige hellige samarbejdspartnere har opnået og i strålende glæde at hjælpe med at transformere jeres tilsyneladende endeløse gældsslaveri gennem generationer og meningsløse stadigt voksende gæld. Det er tid for, at tidevandet nu vender. Et nyt rige skal fødes. Mange dokumenter skal blive lov og muliggøre ny forvaltning. Disse skal være værktøjerne til jeres velstand og suverænitet. Med dem i hånden skal det gamle tyranni ophæves og en ny måde at indrette denne virkelighed på skal blive til virkelighed. Derefter skal vi leve på en ny måde og lære meget om os selv!
I dag har vi fortsat vores ugentlige rapport. Lad denne vise jer, at en ny virkelighed sætter ind. I skal modtage en enorm velstand og midler til at opfylde jeres drømme og visioner. Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen18.1.17

Dansk -- Sheldan Nidle,17. januar 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 17. januar 2017

6 Eb, 15 Chen, 13 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Procedurerne, som der blev skabt enighed om, skrider fortsat fremad i deres eget langsomme tempo. Vægten er som altid på sikkerhed og opretholdelse af et jævnt flow. Denne operation er således blevet reduceret til at fortsætte med store sekvenser og holde offentligheden uvidende, indtil visse primære sikkerhedspunkter er nået. Dette er blevet afgørende for succes i denne proces. De første elementer er den globale indførelse af de nye gyldige penge udstedt af den nye Republik, den komplekse Revalueringsoperation (RV) i Amerika og igangsættelsen af GCR (Global Currency Reset). De nye penge skal ledsages af den officielle indførelse af det nye internationale finansielle system. Til den tid kan den ny udpegede præsident forklare NESARA og fejringen for alle. Denne række af særlige bekendtgørelser skal endelig gøre det muligt at fremkomme med en udtalelse om afsløring og endelig gøre det muligt for os at begynde vores TV-udsendelser til jer. Det skal sætte scenen for andre begivenheder, der kan fremtvinge verdensfred og en måde at skabe det miljø på, som vi drømte om, da NESARA først blev foreslået i slutningen af 1990'erne. Denne globale situation kan føre til en række andre begivenheder.

En af de store begivenheder, der skal følge indførelsen af NESARA og den nye NESARA Republik, er den formelle implementering af det nye finansielle system. Vi kan allerede se, hvordan det nye internationale banksystem skal indføres i hele verden. Det bliver igangsat først i Kina og resten af Asien. Så skal det være det dominerende i Europa, Nord- og Sydamerika og Afrika. Oceanien vil blive det sidste stop for den nye bank-virkelighed. Nye globale valutaer skal fremme en ny velstand til alle og den formelle afslutning på gældsslaveri. Denne verden har brug for at vise Gaia, at det menes alvorligt med intentionerne om at rense luft, vand og jord. Sammen med dette er det nødvendigt at genoprette havets indbyrdes forbundne system af havstrømme, som tempererer og giver næring til tilstødende landområder og fauna i hele verden. Denne daglige proces regulerer verdens vejrsystemer og er i stand til at bistå havstrømmene i at sørge for de elementer, der hjælper til at opretholde klodens økosystemer.

Dette naturlige mønster blev afbrudt af et hemmeligt regeringsorgan. Dets skjulte operation var verdensomspændende i omfang og det lykkedes at forstyrre havets regelmæssige opvarmning og nedkøling. Den begyndte også at påvirke de store lufthave, der er over dem. Denne regeringsoperation begyndte i de tidlige 2010'erne. Det skabte usædvanligt store forårsoversvømmelser i Europa, kraftig afsmeltning af Arktiske og Antarktiske isflager og besynderlig vinterkulde og storme i Europa og det nordlige Nordamerika. Dette hemmelige vejreksperiment forårsagede også en alvorlig tørke i Californien og store vejranomalier i Asien og Nordafrika. Mest betydende lukkede den af for den nordatlantiske strøm (Golfstrømmen). Et større vejrskifte så ud til at ville forvandle et naturligt skifte på globalt plan til en stor klimakatastrofe.

Denne række af kunstige vejrændringer medførte et unødigt pres på et naturligt mønster med hensyn til uddøen, som i de sidste par årtier havde udryddet 40% af verdens flora og fauna. Dette skyldtes den store forandring, der blev indledt for at gøre Gaias overflade klar til genforening af hendes nu opdelte Indre og Ydre verdener. Desuden havde et himmelsk sæt af dekreter givet bemyndigelse til at gøre en ende på Anunnakiernes håndlangeres korrupte og uholdbare verden. Denne operation befinder sig nu i sin afsluttende fase, som vil ende med succes. Gaia ønsker at gøre det muligt for jer at vende tilbage til jeres naturlige 5D tilstand og at afslutte denne procedure med en tilbagevenden til hendes egen genforenede 5D tilstand. En lignende skæbne gælder for resten af planeterne i dette solsystem. Vi observerer, hvordan denne nødvendige proces fortsætter på hver enkel planet og dens unikke system af måner. Vandplaneternes nødvendige forvandlinger og den tidlige genopbygning af den store transmarsianske verden er et yderst interessant fænomen at iagttage. Det viser tydeligt Himlens pragtfulde mægtige veje!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Den nuværende situation forbedres hurtigt. Vores samarbejdspartnere har travlt med at sikre, at udbetalingerne inden længe sker. De, der har ventet så længe på et tegn, kan vide, at ventetiden næsten er forbi. Vi vil også gerne takke dem, der har opretholdt de positive energier for jeres visioner. Vi påskønner og velsigner jer for jeres daglige bekræftelser. Hele denne operation er en operation, der tydeligt viser, hvordan positiv tålmodighed belønnes i sidste ende. Dette rige befinder sig i en prægtig overgang, der skal markeres af vores tilsynekomst og af visdom, som vi ønsker at dele med jer. Når alt dette endelig er opnået, skal I eje en virkelighed, der er kendetegnet ved dens frihed, jeres suverænitet og dens enorme almene velstand. I skal bo i dette land og opdage dens utallige velsignelser. Dette rige skal afsløre, hvor inderligt landene i det Indre og Ydre af Gaia er forbundet. Vær Vise! Vær Åbne og klar til at opdage, hvordan dette nye land fungerer!

Når I begynder at tage alt dette ind, kan I udvide jeres opfattelser og slippe jeres frygt og bekymringer. Denne verden på Jordens overflade har i de sidste 13 årtusinder levet med frygt skabt og opretholdt af håndlangernes grusomme erklæringer. Se denne nye tid som den tid, hvor dette forfærdelige mareridt endelig slutter for jer. Dette hellige sted skal omsider dagligt dvæle i Himlens glødende Lys. Desuden skal I møde jeres brødre fra den Indre Jord og lære mange ting om jeres overgang fra fortiden til den nuværende "opvågnen". I dette nye land skal I med glæde byde jeres familier i rummet velkommen og lære jeres mange spirituelle familiers natur. Husk dybt i jeres Hjerter, at I aldrig rigtig er alene. Jeres nye fæller skal føre jer til jeres strålende fremtid og skal dele med jer præcis, hvordan det skal opnås. Vær velkomne og mest af alt føl jer i sandhed Elskede!

Det, der sker rundt omkring på denne guddommelige klode, er en stor lære. Denne lære har potentiale til at hele alle. For længe siden kom jeres forfædre hertil og drog ud på en rejse i mange faser, der skulle føre jer langt væk fra, hvad de oprindeligt kom hertil for. I øjeblikket tager I det hele ind og lærer, hvordan I bedst kan forberede jer på det, der ligger forude. Dette er en tid, ikke kun om overgang, men også fyldt med en lang række omhyggeligt forberedte lektioner. Vær altid klar til at tage disse ind og velsigne dem for det, de fortæller jer. Snart skal I møde jeres mentorer. De er sammen med os et særligt team, der stille og roligt skal guide jer til en ny og meget mere bevidst eksistens. Det kan til tider være svært for jer at tage det hele ind. Brug blot jeres mægtige vision til at bære jer gennem selv de mest vanskelige øjeblikke. Vi er sammen på denne yderst hellige rejse. Vær åbne og i stand til at bruge jeres Kærlighed til at føre jer til sejr!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter om dette yderst komplekse land. Vær positive og åbne for alt det, der om kort tid skal krydse jeres vej! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen
11.1.17

Dansk -- Sheldan Nidle -- 10. januar 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 10. januar 2017

12 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Målet for at gennemføre de Ældstes plan om sikkert at indføre global RV (Revaluering) er stadig i gang. I mellemtiden er mørkets kontrastød også på plads, hvilket bekræfter, at særlig sikkerhed er mere end berettiget. På grund af, hvad der sker, har vi oprettet sikkerhedspunkter for at modarbejde og forpurre mørkets afskyelige mål. De første meget tiltrængte midler er ved at blive leveret til deres destinationer. Disse første succeser viser, hvor godt vores planer er udformet for at besejre mørkets onde planer. Hele dette komplekse sæt af særlige strategier har vist, hvor effektivt vores fælles forsvar virkelig er. På baggrund af disse succeser har vi til hensigt løbende at lægge taktikker, der kan vinde over mørkets velrustede kræfter. Derfor er vi meget tæt på en retfærdigt fortjent sejr over dem. Vi vier den resterende tid i denne gregorianske måned til at fuldende resten af vores komplicerede planer. Disse skal gøre det muligt for os til rette tid at gennemføre massiv anholdelse af den mørke ledelse og endelig at sætte en stopper for deres forbryderiske mål om vores nederlag. Enden er bestemt nær for den mørke gamle orden, der styrede denne verden på Jordens overflade i næsten 13 årtusinder!


En generel udrensning af den nuværende amerikanske republik er på vej. I sandhed blev den grundlagt i 1871 og er det amerikanske autokratis legebarn. Den skal væltes af den sande, de facto NESARA Republik. Gennemførelsen af dette projekt er fortsat uklart. Vi får at vide, at den administration, der nu indsættes, skal erklære denne republik, men vi er stadig ikke overbeviste om dette og lægger en plan for at sørge for, at dette faktisk sker. Vi har derfor koncentreret os om at sikre, at dette mål bliver på sporet og bliver en manifesteret realitet. Til dette formål overvåger vi nøje den nye administration for at sikre, at den stadig planlægger at bekendtgøre den nye republik. Når denne manifesterer sig, foreligger der planer om at udbrede en global forandring, der skal ændre måden, hvorpå dette verdensomspændende geopolitiske system fungerer. Indtil da iagttager vi opmærksomt for at fornemme, hvad der virkelig er under udvikling i Amerika. Vi agter at gøre, hvad end der er nødvendigt for at ændre den måde, hvorpå jeres nuværende virkelighed fungerer. Vi er fast besluttet på at opnå total sejr!


Vores operation er bygget op omkring at producere et miljø i dette land på Jordens overflade, der kan være fremmende for første kontakt. Dette miljø skal hurtigt huse en mangfoldighed af personale uddannet til at bringe hver enkelt af jer til selve tærsklen til fuld bevidsthed. Vi har iagttaget jer alle i mere end et årti og forstår, hvad I har brug for at nå denne oprindelige sindstilstand. Denne mentorvejledning er en meget kompleks proces og vi er helt klar over, hvordan vi bedst interagerer med jer for at nå de ønskede resultater. Vi vurderer, at denne mentorvejledning kan tage måneder at gennemføre. Derfor forstår vi, hvilken type interaktion der er bedst for at nå vores grundlæggende mål. I har hver især inde i jer et sæt af indre overvågere, der også forbereder jer til jeres næste evolutionære skridt. Hvad I har brug for, er et ordentlig sæt af mentale tilskyndelser og øvelser, som gør jer i stand til at udvikle jer højere og højere i bevidsthed. Følg derfor direktiver givet til os af Himlen. Denne proces skal ruste jer til jeres tre dage i jeres Lys Kammer.


Som I kan se, omfatter denne proces at drive jer endnu flere skridt fremad, i forhold til hvor I er nu. I er på nippet til at opleve global velstand og de første operationer, der skal give jer et nyt og vidunderligt finanssystem, såvel som guldbaseret valuta. I den senere tid har de mørke gjort denne opgave svær for os at gennemføre. Ikke desto mindre er vi brudt gennem deres fysiske og juridiske barrierer. De nuværende forsinkelser er ikke andet end den store forsigtighed, der sikrer, at hvert nødvendigt tiltag bliver gennemført med succes. Denne yderligere langsommelighed som en reaktion når et punkt, hvor sikkerhedsmæssige skridt i mindre grad faktisk er nødvendige. Således har vi opfordret vores samarbejdspartnere til at spørge de bemyndigede til at fremskynde leverancerne. Denne langsomme og velovervejede valutafinansiering er en proces, der oprindeligt blev betragtet som en begivenhed, der hurtigt skulle gennemføres. Det er vores hensigt effektivt at følge disse globale udbetalinger til dørs, så den ønskede nye forvaltning i sandhed kan manifestere sig!


Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! På denne dag kommer vi, fyldt med glæde, og fortæller, hvad der fortsat sker i jeres verden. Den længe lovede velstand nærmer sig tomme for tomme. Alle, der tager sig af disse velsignede begivenheder, informerer os glade, at på trods af dets tilsyneladende langsommelighed vil rækken af planlagte leveringsdatoer snart indtræffe. Agarthanerne fortæller os, at alt er klar til det, der i øjeblikket forventes af dem. Vi agter at komme med forslag for at fremskynde denne særlige proces. Det guddommelige mål er at isolere og forhindre USA, INC i at fortsætte meget længere. Vi gav vores forskellige Hellige Hemmelige Samfund besked på at fortælle alle medlemmer om at være dedikerede med hensyn til dannelsen af NESARA Republikken og den fejringsværdige gældsfrihed, der ledsager den. Menneskeheden skal blive befriet for dens falske alliancer og skal sole sig i dens tilbagevenden til frihed og personlig suverænitet og i enden på dens manipulation. Vi ønsker at velsigne alle og at se, at Lyset i sandhed er vendt tilbage. 


Hvad der udfolder sig, I Velsignede, er en kamp mellem dem, der ønsker frygtløst at fuldføre dette guddommelige projekt og dem, der har til hensigt at opnå denne hellige forpligtelse, kun når der med det resterende krav er sørget for ordentlig sikkerhed på en måde, som betragtes som sikkert for dem. Disse ting må realiseres i et tempo, der tillader den guddommelige tidsplan at skride hurtigt frem. Vi har blandt vores allierede en gruppe af dedikerede væsener, som er i stand til at sikre, at denne yderst komplekse operation sker under største sikkerheds bevågenhed. Vi forstår, hvordan alt dette kan manifestere sig. Himlen fortæller os, at den mørke klike må være fuldstændigt isoleret fra os. Derfor er der øjeblikkeligt behov for en hurtig række af anholdelser på globalt plan. Derudover er ny og troværdig forvaltning essentiel. Hurtig implementering af NESARA Republikken er også afgørende. Vi beder om en hellig forvaltning, fuldt realiseret og manifesteret for alle at se.


Denne virkelighed på Jordens overflade skal forandre sig, mine Velsignede! Vi har forpligtet os til at implementere en tid for jeres frihed, jeres suverænitet og jeres fremgang. Efter vores mening må tingene udvikle sig mere drastisk. De fleste af dem, der ved, hvad der virkelig sker, har brug for at få et tydeligt tegn på, at den "samme gamle sag" ikke længere dur. Giv jer tid til at forklare og vise, at en monumental F-O-R-A-N-D-R-I-N-G finder sted i denne verden. Vigtige bekendtgørelser om denne overgang må proklameres offentligt. Vi Mestre har set, hvordan sådan et "Offentligt Teater" faktisk kan puste nyt liv i et livstræt landskab. Det kan også ændre den tvungne, tåbelige karakter af denne proces til et transformativt skift, der er både overvældende og i sandhed vidunderlig. Derfor beder vi om, at denne proces bliver mere farverig, levende og intens. Det er alt det, der er nødvendigt for at gøre en ende på den livløse og tyranniske undertrykkelse af de gamle måder. Adonai! Adonai!


I dag har vi fortsat vores rapport til jer om begivenheder rundt omkring på denne klode. Vi takker alle for at gøre det muligt at tilvejebringe en ny virkelighed. Disse prægtige forandringer i vores verden er først nu ved at udfolde sig. Vi beder jer alle være med til at manifestere denne strålende nye verden! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE