Seguidores

25.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 25. april 201713 Oc, 13 Kank’in, 13 Caban
Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Jeres verden fortsætter med langsomt at falde fra hinanden. Vi opdager dagligt, hvordan mørket og hele dets sværm af håndlangere er i stand til at muliggøre en usædvanlig grad af "forhalinger". Denne mærkelige procedure svækker tilsyneladende årsagerne til den nye sikkerhed, der hersker i hele leveringssystemet. Vores forbindelser arbejder nu dedikeret for en vellykket afslutning af denne meget komplicerede situation. Vi forventer, vejen bliver banet for flere unikke procedurer. Disse kan effektivt muliggøre, at alle problemer på de øvre niveauer i udbetalingssystemet snart løses.
Disse forskellige scenarier er ting, der dukker op hver dag. Vi har besluttet at finde en smidig løsning på disse mange vanskeligheder og at omorganisere Lyset. Vi kan så endelig få bugt med vores kollegers tilsyneladende lunkenhed. Disse tendenser løses langsomt op og giver de generelle udbetalinger mulighed for at skride fremad. Desuden indser mørket nu fuldt ud, at dets fortsatte forsinkelser kommer til deres berettigede afslutning. Det antages af alle, at nogle interessante modvirkende virkninger er tæt på at manifestere sig. Vi føler, at disse begivenheder skal kunne ændre den nuværende, usikre karakter i processen med de generelle udbetalinger. Vi tror også, at den nuværende situation kommer til en korsvej.
Alt dette er grunden til, at den nuværende langsommelighed får en ende. Vi forventer fuldt ud, at den endelige distribution nærmer sig. Den mørke klike indser tilsyneladende ikke, hvor fortvivlet deres nuværende situation virkelig er. De føler på en eller anden måde, at der vil komme en redning. De narrer simpelthen sig selv. Den nuværende situation er en finte, der bliver gjort klat til at slå hårdt ned på dem. Vi ser frem til uafvendeligheden af deres tragiske skæbne. Vi forbereder os på at modtage dem i varetægt og derefter give Lyset grønt lys til at indføre den nye NESARA Republik.
Alt dette anes selvfølgelig i horisonten. Mørket forstår på en eller anden måde, at deres finte er blevet opdaget. Det ved for alvor, at deres nuværende illegale USA, Inc. er tæt på at være helt færdig. De ved også, at den gamle virkelighed ikke længere kan holde! De ved dybt inde, hvor tæt de er på alle disse forfærdelige resultater, der begynder at gøre deres virkning. Vanvittigt fortsætter de med at styrke sagerne mod dem. Derfor forventer vi nu, at dette rige forandrer sig meget hurtigt, når de nuværende komplikationer først er løst. Vid, at alt i sandhed ordner sig!
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag for at takke jer alle for at fastholde jeres kollektive vision på et tidspunkt, hvor jeres udbetalinger endnu engang bliver enten bremset eller stærkt forsinket af de komplikationer, der er iværksat af lederne i den nuværende proces. Vi velsigner jer for jeres store fokus. Vi er i glæde over, at Himlen forsikrer os om, at I ikke skal blive ignoreret. Vær tålmodige og vid, at jeres vidunderlige tid med velsignelse skal udfolde sig. Den lovede velstand skal sandelig indfinde sig, ligesom den forestående tid for jeres frihed fra gældsslaveri. Vær glade og vid, at jeres tid kommer!
Den nuværende tid er præget af subtile forandringer, som de fleste af jer endnu mangler at opleve. Himlen sørger for, at alt det, der blev lovet, sandelig sker. På nuværende tidspunkt har vi bemærket, at "velstandspakkerne" nærmer sig den tid, hvor de var bestemt til at blive leveret. Det hjælper at vide, at Himlen gør klar til en række overraskelser, der skal gøre en ende på den nuværende levetid for den amerikanske de facto regering. Alene denne kendsgerning bringer os megen opmuntring. Jeres tid for glæde er næsten klar til jer også.
Vi slutter vores lille indblik i tingenes tilstand med en enkel, men kortfattet besked. Vi beder jer fastholde jeres prægtige vision og samtidig bevare jeres indre fokus. Alt dette skal gives til jer på en ordentlig måde som to store gaver, guddommelig uddeling og med det, guddommelig nåde. I, mine børn, er dem i denne verden på Jordens overflade, der skal få en række friheder, der i høj grad skal forbedre oplevelsen af jeres Opstigning! Denne hellige proces skal lede jer til mange fantastiske bonusser! Halleluja! Halleluja!
I dag fortsatte vi med at rapportere om, hvad der sker omkring jer. Mørket og dets mange unødvendige komplikationer skal forsvinde. Deres evige undskyldninger og generelle indblanding er ikke længere ønsket. Lad det blive kendt, at en ny og glædelig virkelighed meget snart er over os! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelige velstand i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)
Oversættelse: Margit Villumsen
19.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle : 18. april 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 18. april 2017  

6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban


Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) De sidste få opgaver er næsten afsluttet. Efterhånden som levering skrider fremad, udfører hvert niveau et check og hæver med stor tilfredshed dens bevægelser til det næste sikkerhedsniveau. Denne forsigtige fremgangsmåde vil fortsætte, indtil alle de, der fortjener det, er betalt. Når I ser på disse begivenheder, indser I hurtigt, hvordan de bringer os stadig nærmere ny forvaltning, ny frihed og en overvældende velstand. Det giver også mulighed for mørket at spille dets rolle i dets sidste dage som den største autoritet i denne frygtfyldte virkelighed.


Lyset hilser med glæde de mørke håndlangeres kommende død velkommen. For længe siden, da Anunnakierne første gang overtog kontrollen, var de mørke forandringer tilsyneladende langt væk. Midt i dette mørke interregnum, begyndte himlen langsomt at plante frøene til et nyt rige. På trods af dette var de sidste 13 tusinde år i stand til at påvirke jer voldsomt. Det efterlod jer med en stikkende fornemmelse af, at alt ikke var rigtigt og at noget vidunderligt var påkrævet for at rebalancere det. Sådan en ting er nu i færd med at ske.


En stor koalition af Lyset har opnået et gennembrud og en helt ny virkelighed dannes i øjeblikket omkring jer. Dette nye rige skal forvise mørket og dens onde måder. Det gamle miljø skal transformeres og jeres indre ønsker skal omsider blive en fælles virkelighed. Vi beder om jeres fortsatte tålmodighed.Tiden for Himlens glæde bliver nu gjort klar til at blive jeres vidunderligste evigt udfoldende glæder!Nøglen er at bevare jeres fokus og at vide indeni jer selv, at undere virkelig er nære. Hosianna! Hosianna!


Vi kom hertil for næsten to årtier siden, vel vidende, at denne mission ville være yderst vanskelig. Den har vist sig at være det, men vær sikker på, at Himlens forandringer for dette rige virkelig er nære. Lad ikke det herskende kaos bekymre jer. Det er i virkeligheden den turbulens, som disse store transformationer til tider kan afstedkomme. Hav tillid og vid i jeres indre, at jeres triumf er nær. Desuden er vi alle her for at hjælpe jer med at opnå jeres forudbestemte succes. Disse tider er sandelig omskiftelige!


Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres store visioner hjælper os med at tilvejebringe et nyt rige, der skal fyldes med fred, velstand og Kærlighed. Dette land skal gøre det muligt for jer at udleve de vidunderlige ønsker, som danner basis for jeres kollektive visioner. Vær klar til det, der meget snart udfolder sig. Som tidligere nævnt, tillod Himlen mørket at tro, at det var i stand til hurtigt at skabe dets byrdefulde katastrofe. Dette er naturligvis ikke tilfældet. Velsignede omstændigheder har ført til deres undergang og et forunderligt rige manifesterer sig overalt omkring jer.


Kollektivt har vi brug for at bevare denne vidunderlige vision for et nyt, velstående og suverænt rige. Vi ved, hvor frustrerende denne komplicerede operation har været. Ikke desto mindre er det noget, I alle så storslået har bidraget til. Vi roser jer for det, I har hjulpet os med at skabe. Dette er i sandhed en fælles begivenhed, som I og dem i Himlen har skabt. Vi velsigner jer for denne længe forsinkede succes. I har sandelig fået hele Himlen og Jorden til at rødme af glæde over den fantastiske måde, I har optrådt.Et kæmpe Halleluja for jeres fantastiske indsats!


Det, der er parat til at ske, er de sidste retfærdige slag, der skal ære den store og modige indsats fra dem i Lyset, der gjorde alt dette guddommeligt muligt. Vi ønsker at takke dem, der gjorde alle de ting færdige, der om kort tid skal gøre muliggøre NESARA Republikken og alt, hvad det betyder for menneskeheden og denne herlige Klode, Gaia og hendes Åndelige Hierarki i Himlen. Lad os slutte med anerkendelse og mange tak for alle jeres gode gerninger!


I dag fortsatte vi med en forkortet udgave. Vi agter at fortsætte, indtil alt er i orden og I frit soler jer i den Kærlighed og det Lys, som I guddommeligt fortjener. Mange velfortjente begivenheder er nære. Vær klar til at acceptere alt det, der begynder at manifestere sig! Vid, I Kære, at ubegrænset Forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen

12.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle - 11. april 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 11. april 2017

11 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Denne mærkelige virkeligheds vanvid fortsætter med at frembringe konstante nye fortolkninger af, hvordan denne verden fungerer. Vi sidder tilbage i et dilemma med hensyn til at regne det hele ud. På grund af dette sidder vi tilbage i et henholdende mønster, men er stadig i den sidste del af processen med at gøre den forudsagte start på RV og enden på det gamle USA, INC. mulig. Dette rige er fyldt med konstante faldgruber, som på en eller anden måde bliver til velsignelser, der rykker alt fremad. Vi forventer om kort tid at høre, at de første længe ventede udbetalinger omsider er begyndt. De, der har ansvaret for denne opgave, insisterer på, at dette riges nuværende afsporede tilstand ikke skal udsætte dette meget forsinkede øjeblik. Vi forventer at høre gode nyheder og ved, at noget stort er ved at ske. Jeres rejse skæmmes konstant af den angiveligt hjælpeløse mørke klikes luskede fupmageri. Vi er tilbøjelige til at le af deres antagelser. Vi tror, at flere vigtige mirakler snart skal indfinde sig og forandre alt.

Vi har iagttaget dette kollektive vanvid i de sidste få årtier og det er svært formelt at engagere sig i det. Dette rige ligner en moderne "Alice i Eventyrland"-virkelighed, hvor det, der synes virkeligt, ikke er det og det, der er latterligt, pludselig synes at være den eneste sande virkelighed. I har dem, der er styrende, der handler på en surrealistisk måde. Imidlertid bliver det, der synes umuligt, den eneste virkelige vej. På trods af dette sker tingene virkelig i denne virkelighed, hvor tingene er vendt på hovedet. Det er ikke underligt, at vi i fortiden undgik sådanne ufuldstændige verdener. På trods af dette er vi ikke desto mindre forpligtet til at gøre det, der er rigtigt for at gøre det muligt for dette rige at vokse i bevidsthed og løse dets nuværende problemer. Vi ser, at de, der er udpeget til at skabe denne nye verden, er tæt på at tage deres meget nødvendige skridt. Det er dette, der giver os følelsen af, at noget vidunderligt er ved at ske!

De, hvis liv er tæt forbundet med den hellige proces, indser, hvor grundigt skabelsen af denne nye virkelighed bliver gennemført, selvom alt synes at være lidt til en side. Noget virkelig vidunderligt bliver født. Mørket begynder at indse, at denne gamle virkelighed er færdig og i dets sted er en ny, der i den nærmeste fremtid skal begave dette rige med to ting. Først er der den nye velstand og dens guddommelige naturlige følge, opståen af en mere bevidst menneskehed. Dernæst er der den voksende kraft i dette rige, der endelig skal forføre mørket og derefter virkelig ødelægge det og dets modbydelige måder. I dens kølvand skal den energi, der opstår, skabe Lyset og dets sande Kærlighed, Retfærdighedens vej! Vær hele tiden bevidst om dette og vid i jeres Hjerters inderste, at dette nonsens-fyldte morads indeholder kimen til denne nye forunderlige virkelighed. I har vandret tilsyneladende for evigt for at nå til dette punkt. Vær hele tiden bevidst om, at denne nye hellige kraft dannes og skal føre menneskeheden på Jorden til dens bestemmelsessted af himmelsk herlighed.

Denne virkeligheds transformation skal gøre en ende på den nuværende atmosfære af håbløshed og erstatte den med frihed, der medfører Suverænitet og en måde at nå jeres inderste passioner for Kærlighed, Lys og Glæde på. Det er denne herlighed af pragt, der skal være den nye republik og dens særlige kendemærke af himmelsk forvaltning. Den hellige kraft bag alt dette vokser og er på nippet til at transformere jeres nuværende unødige lidelser. Derfor skal I ikke tro, at de nuværende usunde forhold er permanente. Mørket og dets mange regimenter vil blive fejet væk. Vi byder begyndelsen af vores tid med jer velkommen! Dette skal gøre det muligt for jer at tage del i alt og alle. I vil begynde jeres tid med Himlen på jorden. Alle vidundere skal være normen. Halleluja! Halleluja!

Hurra! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer fyldt med en Glæde, der ganske enkelt anerkender, hvor vidunderligt I vokser og forbereder jer til en ny virkelighed. Denne nuværende skabelse af Jorden skal snart blive Velsignet af Himlen og derfor være i stand til, på det rigtige tidspunkt, at dukke op på magisk vis. Vores operation skal berede disse ting og berede os på manifestationen af denne indre pragt! Vær ikke bange, I Velsignede! Dette nye rige skal opstå ud af den nuværende atmosfære, der i øjeblikket hersker i dette land med misforståede drømme. I er bestemt til snart at se disse vidundere og en ny virkelighed dukke op! Vi er klar over, hvor nemt I ofte forveksler det kommende Gode med det dårlige. Vi forstår, hvorfor Himlen har skjult alt dette og at det efterlader jer forvirrede midt i denne specielt planlagte gåde. Denne proces begynder nu at opløse sig og blive noget, I vil se mere klart.

Denne proces er et middel, der vil give jer mulighed for at se tingene i et langt mere genkendeligt lys. Det er noget, der skal forandre sig, efterhånden som jeres bevidsthed vokser. I denne nye bevidsthed skal I se os klarere og bedre forstå, hvorfor alt dette måtte ske. Det er ofte ikke let at se gamle overbevisninger på nye måder. Vi stødte på dette, da vi startede vores egen træning for at blive gode og pålidelige Opstegne Mestre. Det er ved påfyldning af disse flasker med nye opfattelser, at I lærer at reorganisere jeres gamle virkeligheder. Ved at gøre dette regelmæssigt lærer I at se tingene på en ny måde. I har alle hurtigt lært om jeres kollektive visions store kraft. Nu skal I vise jer selv det næste skridt, idet I styrker nye overbevisninger med disse yderst vidunderlige visioner. Restruktureringen af jeres gamle opfattelser til nye er afgørende for, hvad I gør næst.

Tænk på denne vækst som en ny vej til at realisere dem, I virkelig er og hvorfor I er her nu. Det kan være svært og som tidligere nævnt noget forvirrende. Lad disse kommende tid være en slags måling på det, der ligger forude. Brug disse lektioner som hjælp til bedre at forstå det, Himlen virkelig har gang i. Når først I forstår det i jeres indre, vil den mærkelige atmosfære, der omgiver jer, pludselig give mening. Derfor er det vigtigt, at I bevarer roen og ikke for hårdt forsøger at skabe mening i tingene. På det rigtige tidspunkt vil de skjulte sandheder pludseligt blive helt tydelige. Alt vil afsløre sig selv og få de nuværende stressende ting til at forsvinde. I dette klarhedens øjeblik kan I omsider blive klar over, hvorfor alt dette skete på dets egen guddommelige måde. Himlens metoder kan til tider virke forvirrende. Men klarhed skal dog blive synlig på det rigtige tidspunkt.

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapporter. Det er vores hensigt at fortsætte med disse, indtil Ånden og den Galaktiske Føderation åbent træder ind på scenen. Denne lovende tid nærmer sig dag for dag! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


5.4.17

Dansk -- Sheldan Nidle: 4. april 2017


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 4. april 2017

13 Kan, 7 Mac, 13 Caban
Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) På grund af behovet for at manifestere en ny de jure regering, der skal være i fuld overensstemmelse med NESARA, er der en enorm sum af amerikanske sedler involveret i de første store udbetalinger. Derfor blev det besluttet at flytte NESARA Republikkens finansafdeling til Vesten. Denne proces gør det muligt for en række fremtidige udbetalinger at ske mere effektivt end oprindeligt forventet. Størrelsen af disse første udbetalinger tegner til formelt at ville sprænge det gamle, ulovlige USA, Inc. Det menes, at denne operation også vil betyde, at regeringen i Washington vil ophøre med at eksistere og vil også signalere enden på alle de sædvanlige narrestreger, som i dag er den daglige norm. De, der skal danne den nye NESARA regering, iværksætter nu hurtigt en række procedurer, der skal markere Republikkens første officielle dage. Denne begivenhed er planlagt til at udløse andre begivenheder, der skal transformere denne verden fra at være på randen af krig til en lang æra med fred og velstand. Den skal også officielt signalere, at det globale gældsslaveri er forbi.
Denne særlige proces er designet til at transformere alle mennesker til suveræne og velstående medlemmer af denne nye globale indretning. Den nye de jure amerikanske regering og dens mange søster nationer skal blive genoprettet som den juridiske og velkomne leder i en ny virkelighed. Denne virkelighed skal bane vejen for frigivelsen af en række utroligt udstyr, der førhen var under det gamle regimes kontrol, som instrumenter for national sikkerhed. Dette udstyr er øremærket til at helbrede en lang række af lidelser, der har plaget menneskeheden siden Atlantis’ fald. Derudover skal en hel række af nu glemte historier afsløres og drøftes af vores Opstegne Mestre. Menneskeheden skal kunne få adgang til tidligere nægtet visdom. Ved hjælp af denne viden og tidligere hemmeligholdte teknologier skal I opleve mirakler - at blive befriet for sygdomme og opdage, hvordan en forunderlig foryngelsesproces kan anvendes på hver enkelt af jer. Det skal sandelig være en tid med mirakler for alle!
Den kommende tid tegner til, at I går ind i en æra, hvor kontakt fra os i Føderationen og fra riget i den Indre Jord, Agartha, bliver mulig. Den første kontakt operation er noget, vi har arbejdet hen imod siden vores første ankomst i begyndelsen af 1990'erne. Den mørke Anchara Alliance havde forsøgt at sabotere vores indsats ved at skabe betingelser i jeres Sol, der gjorde et Nova fænomen mulig. Himlen informerede os om deres handlinger og vi rettede hurtigt op på det. Det gjorde det meget klart for os, hvor vigtig denne ulovlige procedure var for dem. Vi omorganiserede hurtigt vores videnskabs- og udforsknings missioner og sendte en lille operation hertil for nøje at overvåge jeres Sol. Denne midlertidige mission havde udviklet sig siden slutningen af 1980'erne til en forsvars mission, der forpurrede en række af deres missioner om at hjælpe Jordens mørke klike med at organisere en række skæbnesvangre ”invasioner”. Mørkets store planer førte hurtigt til vores første kontakt mission på Himlens vegne. Missionen har udviklet sig i de seneste årtier til den nuværende situation. Vi observerer nu jeres overgang til Lyset og fuld bevidsthed.
Den nuværende mission har skabt behov for vores mentorer, tillige med Agarthanerne, at skabe levende Krystal Lys Kamre, der skal transformere jer til Galaktiske Mennesker. Vi har fundet, at denne proces kræver et stabilt og nøje planlagt tempo for at sikre dens succes. Gennem vores Samarbejdspartnere har vi også fundet ud af meget om jeres forskellige kulturer og overbevisninger. Vi finder det interessant, hvordan mørket fordrejede jeres virkelighed efter deres ønske. Vi er glade over, at de, der arbejder for at forandre dette rige, i den grad fuldstændig har accepteret os. Vi forstår, hvor svært det var, til at begynde med, at lade os komme ind i jeres varierede mix. Vi er ligeledes glade over, at jeres lange kamp mod mørket i høj grad blev hjulpet af vores indsats. I er i det væsentlige ganske tæt på en total sejr over den mørke klike og dens mange nedrige planer om permanent at slavebinde jer. Vi er klar til, på det rigtige tidspunkt, fuldt ud at acceptere jer som en ny stjerne nation i den Galaktiske Føderation. Denne begivenhed skal følge efter jeres transformation til Galaktiske Mennesker og terra-formningen af alle vandplaneter i jeres nye stjerne nation.
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! På denne dag er vi fyldt med glæde, for den måde vores hellige hemmelige samfund hurtigt lader Lyset opnå dets største sejr. Den nuværende række af vidundere skyldes den særlige fælde, der blev lagt for at få den mørke klike til at tro, at den ville vinde. Faktisk blev den afskyelige forvaltning, for os, en fortløbende undercover operation for at eksponere deres vilde fiktion om USA, Inc.’s overlevelse. Den igangværende undercover operation skal fremskaffe de beviser, der kræves, for at arrestere og isolere samtlige medlemmer af kliken og dens håndlangere på mange niveauer. Vi er fortsat taknemmelige for, at I fastholder jeres visioner og gør det muligt for Himlen at afslutte dette ordentligt på rette guddommelige tidspunkt. På trods af den yderligere nødvendige forsinkelse har I nådigt fastholdt jeres kollektive visioner. Det gør det nu muligt for Himlen at levere en stor gave indeholdende et nyt og velstående rige. Hosianna! Hosianna! Hosianna!
Vi er taknemmelige for jeres visioner og jeres vidunderlige støtte. Vi startede alle på denne yderst vanskelige rejse sammen. Dette vidunderlige kollektive, som vi i fællesskab skabte, kan være fuldstændig forvisset om, at dets dybeste ønsker om fred, velstand, frihed og suverænitet bliver opfyldt. Denne manifestation af NESARA, og alt, der følger med, skyldes jer. Vi ser frem til at se hver enkelt af jer opnå jeres mest passionerede drømme. Vi bemærker også, at denne himmelske gave kommer som et projekt gennemført med succes. Himlen forstod, hvor svært det har været at transformere denne globale virkelighed. Himlen bemærkede også den måde, hvorpå denne fantastiske opgave skulle løses. Vi takker jer for jeres fælles fokus og jeres evne til at overvinde de mange frustrationer. Vi beder jer blot om at bruge den viden, der kommer ud af det, til at hjælpe jer med at have en endnu glædeligere fejring! Halleluja! Halleluja!
Vi ønsker at slutte med at takke det globalt kollektive, som jeres visioner skabte. Denne række af ædle handlinger muliggjorde det, der nu sker. Lad denne store overraskelse tjene som standard for voksende potentiale. Mens vi observerer jeres storslåede handlinger af venlighed og barmhjertighed udfolde sig, husker vi, hvor arrogante de tidligere mørke herskere i denne virkelighed var. Nu må de se, hvordan de, som de så stærkt undervurderede, forpurrer deres mægtige planer. Vi er for evigt taknemmelige for jeres ukuelighed og jeres vidunderlige evne til at vokse! Vi tog ud på en farefuld rejse sammen. Den havde en tilsyneladende endeløs række af snoninger og drejninger. Himlen måtte flere gange hjælpe os under denne rejse. Dog overlevede vi og har levet for at fortælle et yderst prægtigt eventyr. Vi sender jer mange lykønskninger for veludført arbejde. I denne sammenhæng et meget velfortjent budskab om glæde og jeres elegante sejr!
I dag har vi igen fokuseret på det, der sker rundt omkring på denne smukke blågrønne klode. Meget er klar til at udfolde sig. Brug denne tid til at forberede jer til en yderst glædelig og utrolig tur. Som det gamle ordsprog siger, ”det bedste er endnu ikke kommet”. Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen

28.3.17

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017

I denne uge informerede den Galaktiske Føderation Sheldan om, at der ikke er noget nyt at rapportere. Næste update kommer den 4. april.

Oversættelse: Margit Villumsen

22.3.17

Dansk -- Sheldan Nidle -- 21. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban


Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Der er en sær stilhed, der gennemtrænger alt. Nattens slyngler, kliken, indser, at den nuværende periode, hvor intet sker, betyder, hvordan kliken, til en vis grad, stadig kan kontrollere, hvad der sker. Derfor overvåger de Ældste forsigtigt forandringernes gang. Vores samarbejdspartnere rapporterer stadig, at processen med at begynde de massive arrestationer næsten er færdig. Det nuværende amerikanske de facto regime er stadig fuldt ud klar over dets nuværende fejl og mangler. Enden kommer nærmere, alt imens det nuværende regime viser den tomhed, der stort set har kendetegnet dets officielle tiltag. Lyset, som tidligere nævnt, gør sig klar til et muligt gennembrud, når tiden er inde. Som sædvanligt rører tingene på sig lige under overfladen. Elementerne i denne mærkelige virkelighed er som nogensinde i den grad ved at falde fra hinanden.En mærkelig form for lurende utilfredshed er den dominerende tilstand i denne tid. Alt dette er bestemt til ikke at vare meget længere. Mørket begynder at lægge mærke til den usædvanlige rytme, som vi har lagt lige under deres fødder. Alt sker efter guddommelig timing og er noget, som kliken ikke længere kan ignorere.

I befinder jer i en tid, der stadig ikke er i sync med virkeligheden. Vær ikke forvirret over det. De underliggende grundlæggende rytmer vinder nødvendig styrke i et tempo bestemt af det Guddommelige. Dette underjordiske element er bestemt til at svække og omstyrte den måde, hvorpå dette rige fungerer. Over denne relative ro står den mørke klikes fortvivlede metoder. Disse kaotiske toner skal inden længe ødelægge mørkets formodede sejre. En slags underlig koncert gør det umuligt for mørket at udføre, hvad det nu foreslår. Lysets kræfter venter derfor på det rette tidspunkt at komme frem på og hurtigt løse den nuværende situation, der stadig har tag i den gamle virkeligheds sidste stumper. Husk derfor, at det, I ser for jer, ikke kan vare meget længere.Den mørke klike, som tidligere nævnt, indser sin tåbelighed. Det er ikke desto mindre uheldigt, at mørkets mærkelige fortsættelse af tingene har sinket Lysets fremskridt. Lyset retter langsomt op på alt dette. Vidunderlige ting venter lige forude.

Det, der sker globalt, er et tegn på det, der skal komme. Lyset blev oprindeligt rådet til af Himlen at vente på det rette guddommelige tidspunkt til at handle. Dette særlige tidspunkt er meget nær. Mørket så Præsidentens sejr som et varsel på, at den formodede hurtige afslutning ikke ville finde sted. Kliken, som nævnt før, troede på, at Lyset var nødt til at acceptere USA, Inc.’s forbavsende eksistens som et sandt tegn på, at den ulovlige aftale, der blev påtvunget Amerika i 1871, skulle få lov til at blive.Hvad mørket ikke ved, er, at denne virkelighed kun er et midlertidigt vilkår. Som vi nævnte i tidligere rapporter, blev dette gjort for at give mørket falske forhåbninger. Det har fungeret og gjorde vores opgave, i det lange løb, meget lettere. Den mørke klike har nu i realiteten sat en løkke om dets egen hals. Dette projekt har nu udviklet sig for vidt til, at mørket bryder sig om det. Frosten har sandelig sat sig på Græskarret! Vi forventer at kunne bekendtgøre nogle gode nyheder inden længe.

Som I kan se, virker planerne med at lokke mørket i en fælde, godt. Den vanskelige del er, hvor meget disse udviklinger har forsinket den uundgåelige sejr. Mørket er endelig færdig og deres enorme onde netværk fuldt udstillet. Lyset kan inden længe afslutte den opgave, det forpligtede sig til, tillade, at den nye regering (NESARA Republikken) bliver bekendtgjort og at den særlige fejring formelt begynder. Alt dette vil rulle sig ud og ske i et forsigtigt tempo. De Ældste har gjort det helt klart, hvor langsomt det hele skal foregå. Som sædvanlig må vi formelt protestere. Vi ved, at disse begivenheder virkelig kunne skride fremad i et langt hurtigere og lige så sikkert tempo. Denne forsigtige tilgang viser tydeligt den store grad af bekymring, som de forskellige grupper af Ældste og kongelige har givet udtryk for over for os. Denne uenighed forsvinder hurtigt, idet en større enighed er nået af hver af de forskellige grupper. De nuværende resultater er endnu et tegn på denne overordnede optøning. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi ankommer med mange gode ting at fortælle jer. Jeres fantastiske visioner handler stadig om at have en positiv konsensus og fortsætte med at rykke denne virkelighed fremad. De nuværende vanskeligheder til trods kan tingene ikke stoppes. Derfor beder vi jer inderligt om, at I tager alle de positive dekreter fra Himlen til jer og bruger dem til at rykke jer stadig nærmere til denne verdens sande essenser om Kærlighed og Lys – at det breder sig på hele denne hellige klode. Vi er fortsat velsignede og beærede over jeres vidunderlige reaktion på det, der skete for et par måneder siden. Forstå, at et bestemt resultat var nødvendigt for stadig at styrke denne storslåede energi, og vær klar til at acceptere det, der skal ske næst. Det er sandelig tid for Lyset at begynde at manifestere en ny dagsorden for dette rige. Det har taget længere tid end først planlagt at afslutte de foreskrevne handlinger. Dette forårsagede nogle nødvendige forsinkelser, der næsten er til ende.

Det, vi har her, er en række situationer, der snart vil blive afsluttet. Vi har i samarbejde med Himlen skabt en række særlige scenarier, der på dramatisk vis skal forandre det globale kaos. En ny ordning i dette samfund på Jordens overflade er undervejs. Vi velsigner og reorganiserer alt. Det er tid for en ændring af den måde, hvorpå klodens regeringer fungerer. For længe siden blev denne verden bestemt til at støde på nogle hårde vilkår. Denne periode, som varede i mange årtusinder, nærmer sig nu sin afslutning, hvilket længe har været ønsket. De, der stadig tror på de gamle måder, får sig en grim overraskelse. Der skal komme nye måder, der skal sætte en stopper for terror, som stadig synes at herske. I virkeligheden står de, der for tiden kører showet, over for en overraskelse. En helt ny virkelighed skal manifestere sig og skal gennemgribende vælte mørkets planer. Lad os velsigne og hilse denne nye virkelighed.

Det bliver en usædvanlig tid, når der lægges hindringer i vejen for mørket og de mange terroriserede ofre befries og på forunderlig vis støttes åbent af Himlens store tjenere. Dette, mine Kære, skal være sådan en tid. Bevar stadig tålmodigheden og gør jer klar til at gøre det, Himlen befaler. Særlige velsignede bud er klar til at blive indført. Der skal blive vendt op og ned på mørkets nuværende position og en ny, mere rigtig orden skal træde i kraft. Vi mestre glæder os over det, der skal ske. Det har ikke været nemt at se mørket lege kispus med jer. Alle mørkets tjenere skal få som fortjent. At vide dette kan hjælpe jer med bedre at håndtere de frustrationer, som mange af jer har følt. Derfor beder vi jer igen om, at I bærer over med denne tid og erkender, at også denne vil få en ende. Himlen agter til fulde at forandre dette rige, som vi har lovet. Med dette i tankerne, vær glade og forvent at nyde det, der skal ske! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapport. Husk, at meget bliver gjort klar til at manifestere sig. Disse hårde tider er næsten ovre. Vi ser frem til at se jer alle fejre den nye tidsalder. Det skal blive en storslået, pragtfuld tid! Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)


Oversættelse: Margit Villumsen


14.3.17

Dansk -- Sheldan Nidle Mini-Update on 14. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 14. marts 2017

10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Hændelser skrider ikke så hurtigt fremad som planlagt. Vi beder jer udvise jeres største tålmodighed for at minimere graden af frustration. Den galaktiske Føderations samarbejdspartnere arbejder dagligt for at sikre, at alt udfolder sig så tæt på de rigtige datoer, som det er guddommeligt muligt. Himlen forsikrer os om, at alle de skridt, der er nødvendige for at bringe RV og NESARA Republikken i stand, bliver taget. Vi får konstant at vide, at en særlig kompensation, der meget snart skal gøre arrestationen og isoleringen af den mørke klikes håndlangere mulig, er i kraft. Vi nærmer os også et punkt, hvor Himlen måske autoriserer en Landing før tid for at sikre, at alle Himlens dekreter bliver udført i overensstemmelse med planen. Den grad af forsinkelse, der nu forekommer i jeres verden på Jordens overflade, hører ingen steder hjemme. Hele den infrastruktur, der kræves for at gennemføre en række guddommelige dekreter, er usædvanligt kompliceret. Det er muligvis nødvendigt med en form for guddommelig indgriben for at det bliver muligt, at en række vigtige erklæringer virkelig gennemføres. Vi står parate til at gøre det, når Himlen dekreterer det. Vi skal tale til jer i næste uge, når vi vurderer, at nogle vidunderlige fremskridt faktisk er mulige.Indtil da tjekker vi ud.Oversættelse: Margit Villumsen

8.3.17

Dansk -- Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 7. marts 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 7. marts 2017

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Alt går særdeles godt. Mørket bliver rystet i dets grundvold, da det er ganske tydeligt, at dets formodede sejr hurtigt er ved at forsvinde. Den mørke klike raser forgæves for på en eller anden måde at holde på det, der stadig er sikkert. Det er som en pludselig spray af syre, der uventet blev tilsat blandingen. USA, Inc. er ved at gå i opløsning, da det bliver krystalklart, at den nye NESARA Republik igen befinder sig i verdens horisont. Den mørke klike kan nu se den uundgåelige skrift på væggen. Dens gamle måder er færdige og den gamle garde afventer nu sin længe forsinkede straf. Den sande Forfatning med mange tiltrængte ændringer vil snart gøre sit indtog og Kongressen og resten af det mørke regime vil gå i stykker. De nye politikker i de jure regeringen skal snart blive en normal dagligdags begivenhed. Denne klode har længe ventet på det, der hurtigt er ved at ske. Dette projekt er et projekt, som Lyset længe har ventet på. I skal snart modtage jeres frihed og opleve begyndelsen på jeres velstand.


Denne proces krævede en omhyggelig og forsigtig tilgang. Mørket var blevet lullet ind i en tro på, at på en eller anden måde ville dets galskab finde en måde at fortsætte på. Vores styrker blev guidet af en gruppe af dejlige og dedikerede personer, hvis magi snart vil blive rost af denne klode. Hvad de gjorde var i sandhed mirakuløst. Det er ikke let at vælte et finansielt og politisk system, som har været grundfæstet i mere end to årtusinder. Dette system befinder sig nu i den sidste fase med at blive skiftet ud. Lysets soldater gennemførte en i sandhed fantastisk begivenhed. Vi må rose deres indsats så vel som deres store tålmodighed. Vi skal snart se jer foretage et yderst vidunderligt spring fremad i bevidsthed. Det vil gøre det muligt for jer at rykke et kæmpe skridt nærmere mod kontakt. Det er dette faktum ved jeres indsats, der glæder os. I har været i stand til at skabe et scenarie, der gør ikke kun skabelsen af en ny virkelighed mulig, men også at skitsere, hvordan I vil skabe denne jeres nye verden. Dette rige skal få de nødvendige midler til at forberede en ny og himmelsk epoke.


Forandringsprocessen var længe undervejs. Det centrale spørgsmål var den sidste proklamation, der var nødvendig for at kunne inddrage håndlangerne og deres venner. Det var fortsættelsen af den gamle virkelighed, som i starten forvirrede Lysets krigere.Bekymringen var, at denne strategi var baseret på troen på, at mørket havde vundet dets lille, men alligevel betydelige sejr. Mørket slugte dette som fakta og begyndte at bruge cheferne i USA, Inc. som grundlag for at genopbygge deres besejrede parti. Faktisk var sandheden i alt dette, at USA, Inc. ikke var et faktum. Den var død og på det rigtige tidspunkt skulle den kastes i historiens store skraldespand. Denne sandhed bliver nu et faktum, efterhånden som de nye pengesedler og RV er i gang med at blive rullet ud. Som håbet fører denne proces til massearrestationer og til ny NESARA forvaltning, der nu skal fødes. Amerika var klar til at føre verden til en stille revolution. Dette skal muliggøre manifestationen af en verden, der længe har været lovet af Himlen. Dette mirakel er nu undervejs og skal føre til jeres frihed og velstand.


Efterhånden som dette skrider fremad, skal I se mange nødvendige forandringer. Disse forandringer vil muliggøre, at jeres bevidsthed bliver ved med at udvikle sig og jeres skridt mod fuld bevidsthed øges. Det er denne proces, der skal være nøglen til dannelsen af jeres nye virkelighed. Vi er fuldt ud klar over, hvordan alt dette udspiller sig. Vi er klar over, at afsløring er noget, der må tages hånd om. De gamle regeringer forsvarede kraftigt den mærkelige overbevisning, at ufoer ikke eksisterer. Det vil nu blive afvist og sandheden om, at I ikke er alene, må afsløres for jer. Der skal også være en række bekendtgørelser, der gør det muligt for os at henvende os direkte til jer. Med disse henvendelser agter vi at forklare, hvem vi virkelig er og hvorfor Himlen bad os om at skabe et overvågningssystem, for at vi bedre kunne forberede jer til fuld bevidsthed. I har brug for en række måder at afklare de tidligere liv, I oplevede i begrænset bevidsthed. Denne proces er afgørende for at hjælpe jer med at tilpasse jer de fysiske forandringer, som I om kort tid vil opleve.


Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag for at hjælpe jer med bedre at forstå, hvad der nu sker med jer. Gennem det seneste halvanden årti har I undergået en række subtile forandringer, som vi generelt kalder Opstigningssymptomer.Disse forandringer bevirket af Himlen er en af de mange måder, hvorpå jeres krop, sind og Ånd bliver gjort klar til en stor bevidsthedsmæssig forandring. Disse forandringer skal om kort tid nå et punkt, hvor dybere forklaringer er i orden. Vores række af vigtige lektioner er derefter nødvendig. Dannelsen af ny forvaltning vil imødekomme dette. Vi forventer, at når I er udstyret med sandhederne bag jeres tidligere historie, kan I være bedre forberedte til at acceptere, hvorfor det er tid for enorme forandringer af denne virkelighed. I skal pludselig lære om Agartha og hvorfor I først kom hertil for omkring 900.000 år siden. Glemte erindringer vil blive gendannet og blive forklaret.


Kære Hjerter, vi ved, at denne visdom kun er begyndelsen til at lære om jer selv som et folk og som Gaias menneskelige vogtere.Denne proces må drøftes med jeres mentorer, da I har brug for viden om, hvordan dette fandt sted i første omgang. Hvad der venter, er en prægtig periode, der kan hjælpe jer med at vise jer jeres sande forhold til Gaia og hendes bemærkelsesværdige økosystemer. Jeres positive hensigter og dybe støtte til denne guddommelige proces gør alt dette muligt. I har på forunderlig vis ændret den måde, hvorpå I reagerer på den mørke klikes manipulationer. Disse ændringer har gjort det muligt for os at tage mange nødvendige skridt fremad. Vi takker alle for det, I opnår. Denne vækst er endnu et tegn på, hvorfor Himlen besluttede, at en guddommelig proces nu var mulig. Dette bringer os frem til nutiden. Det er sandelig en tid til, at velsignede begivenheder kan ske!


Det er en tid, hvor menneskeheden igen forbinder sig med det Guddommelige for at genetablere sit hellige og prægtige formål.Når I igen bliver fuldt bevidste, kan I tage alt dette ind, i én forunderlig guddommelig bevægelse. I skal derefter se, hvorfor Himlen omhyggeligt trak os frem og skabte en særlig kerne af Væsener for at Elske og hjælpe jer. Med denne nye bevidsthed skal vores mission på guddommelig vis omorganiseres. Vi skal være overvågere af missioner dekreteret af Himlen. Denne proces er noget, som I skal blive intenst bevidst om. Denne proces skal ske, når vores nye galaktiske samfund dannes og leves. Hvordan alt dette vil fungere, er noget, som vi skal dele med jer, sammen med jeres mentorer. Disse kommende tider skal bringe os stor glæde. Det betyder, at vi fuldt ud kan tilpasse en række nye formål. Det betyder, at vi fuldt ud kan tilpasse en række nye formål for at reformere ikke kun jer, men Himlens og Gaias helhed! Halleluja! Halleluja!


I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter. Vi står på tærsklen til en forandring, som vil påvirke ikke kun disse rapporter, men også hvordan I forholder jer til en række nye udviklinger. Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit Villumsen


8.2.17

Dansk -- Sheldan Nidle – 7. februar 2017Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation – 7. februar 2017

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Meget har ændret sig, siden vi sidst henvendte os til jer. I slutningen af det sidste gregorianske år blev et skift nået om, hvordan den nye magtstruktur skulle formuleres. Som I husker, var den mørke klike "ude i tovene". Det viste sig, at et nyt finansielt system stod på tærsklen til fuld tilslutning og en massiv global valutaomstilling var på nippet til fuld realisering. Dette er siden blevet sat på en lille pause. Det indebærer blot, at en aktuel "afpudsning" er i gang. Det centrale element er stadig på plads. Det er naturligvis bevidsthed. Mange nye teknologier er tæt på at blive afsløret. Den største bekymring er den fremadskridende udvikling af et videnskabeligt paradigmeskift. For over 300 år siden strandede jeres videnskab på behovet for kun at bruge energier, der var fysisk synlige. Denne tro bremsede den naturlige udvikling i dette rige på Jordens overflade. På nuværende tidspunkt skal en række realiteter om kort tid kulminere i en sand forståelse af, hvordan denne voksende nye bevidsthed skal integreres.
Dette behov for at skabe et nyt og mere plausibelt paradigme er yderst vigtigt for menneskehedens historiske udbredelse. Menneskeheden har brug for at føle, at den hurtigt er på vej mod en større accept af sin ekspanderende bevidsthed. Denne proces var flere på hinanden følgende århundreder om at nå det stadie, som den i øjeblikket befinder sig på. Den bygger på et ønske om at vende tilbage til evner, menneskeheden havde for længe siden. Disse forskellige evolutionære trin var oprindeligt en del af en operation, der tidsmæssigt strakte sig fra Atlantis’ fald til for nogle få århundreder siden. I starten skred det langsomt fremad. Først da Anunnakierne begyndte at være mindre opmærksomme på os, blev det en hurtig evolutionær operation. I løbet af de seneste to årtier begyndte denne evolutionære procedure at vokse generation efter generation. Vi så vores fremskridt blive tilegnet og begynde at udvikle sig. Menneskeheden begyndte at bevæge sig hurtigt fremad mod skabelse af en ny art. Denne bevidsthedstransformation er sandelig indbegrebet af, hvordan I er på nippet til et møde med os, der kommer i massevis. 
Dette møde er bygget op omkring jeres accept af, at I er ved at nå det tidspunkt, hvor jeres idé om virkeligheden ændrer sig. I nærmer jer kanten til galaktisk menneskehed. Denne proces er en proces, som jeres forfædre blev nægtet. Da Anunnakierne skiftede side, åbnede de op for muligheden for, at I hurtigt kunne udvikle jer til noget nær det, I var på det tidspunkt, hvor Atlantis faldt. I har i jer alle de grundlæggende værktøjer, I besad, da I blev sænket ned i begrænset bevidsthed. Gennem de seneste tre århundreder fremskyndede Himlen en tidligere langsom operation. Denne nye tidslinje hjælpes af det faktum, at Føderationen er her for at hjælpe menneskeheden og dette forårsagede fremskyndelsen i at blive mere synlige. I bevæger jer ud over den forvrængede genetiske pakke, I alle har. Faktisk er grundlaget for de forandringer, Himlen har givet til hver og en af jer, begyndt at blive skabt i de sidste par uger. Vi er stolte af, hvordan de Opstegne Mestre har hjulpet til disse forandringer og tilladt os at komme endnu tættere på afsløring. Nogle fantastiske begivenheder kommer stadig tættere på at ske!
Denne utrolige proces finder i øjeblikket sted på denne smukke klode. Vi er klar over, at der er en lille forsinkelse i fuldførelsen af disse meget komplekse procedurer. Vi forstår, hvor engageret alle af os er i disse vitale transformationer. Dette rige bevæger sig meget tilfældigt, men konsekvent, mod en ny virkelighed. Jeres verden kan ikke længere eksistere på samme måde, som den gjorde i den første del af sidste århundrede. En hel række opfindelser og nye teknologier må nu komme frem og manifestere sig. Vi er i gang med at hjælpe vores venner med at manifestere disse ting. Faktisk har vi travlt med at sætte scenen for skabelse af nye muligheder i stort omfang. Denne undertrykte virkelighed må nu manifestere sig på en i sandhed uhindret måde. Vi opererer, mens disse ting holdes hemmelige, indtil det rette tidspunkt. Vores flåde er således klar til en pludselig afsløring og flere specielle tegn, der kan lede os mod de meget nødvendige masselandinger. Derfor forventer vi at se nogle overraskende opdagelser, der kan omforme denne virkelighed!
Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verden befinder sig nu midt i kaos, men vi gør med velsignelse denne virkelighed klar til en yderst bemærkelsesværdig forandring. Himlen genvinder sit fodfæste og vi skal opleve en storartet distribuering i denne virkelighed. Anunnakierne adlød længe de mørkes befalinger og sikrer sig i øjeblikket, at alle de nye forandringer i dette velsignede rige manifesterer sig. Himlen anerkender hjerteligt betydningen af det, der om kort tid skal finde sted. Denne virkelighed må have sin frihed og velstand. Menneskeheden har ventet alt for længe på sin velfortjente belønning. Hammeren er klar til at falde. En storslået fejring skal inden længe komme. Jeres fantastiske visioner og vidunderlige fokus gør denne tid så velsignet for Himlen og for os. Denne tid skal opleve afslutningen på en lang forsinkelse og det skal med nåde føre til denne yderst himmelske begivenhed. Denne tid er en yderst hellig tid!
Lad alle være i nåde og fyldt med himmelsk barmhjertighed. Vi har i sorg set på, mens magthaverne forsinkede jeres velsignelser. Vi glædes og hylder disse vidunderlige gaver. En række særlige proklamationer skal, på en hurtig måde, fjerne alle, der fejlagtigt troede, at en fantastisk exit på en eller anden måde var blevet opnået. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Det, der hidtil er sket, er blot en kort forsinkelse. Alle de, der skal arresteres og isoleres fra menneskeheden, afventer stadig at få deres løn som forskyldt. Vi glæder os over, at de, der har gjort sig fortjent til denne straf, snart skal modtage den. Det handler ikke blot om at straffe de skyldige, men også om at give alle mulighed for at føle, at det lovede nye rige skal manifestere sig på hellig vis. Lad alle føle i deres hjerter, at en stor byrde vil lette og give mulighed for manifestation af Himlens mest vidunderlige gaver.

For længe siden fremlagde Himlen en dagsorden, hvis formål til sidst skulle give hele menneskeheden mulighed for at blive genforenet med vores familier i rummet og i Himlen. Dette hellige løfte nærmer sig sin indfrielse. Vores galaktiske families eneste formål er at hjælpe det, som vores hemmelige hellige samarbejdspartnere har opnået og i strålende glæde at hjælpe med at transformere jeres tilsyneladende endeløse gældsslaveri gennem generationer og meningsløse stadigt voksende gæld. Det er tid for, at tidevandet nu vender. Et nyt rige skal fødes. Mange dokumenter skal blive lov og muliggøre ny forvaltning. Disse skal være værktøjerne til jeres velstand og suverænitet. Med dem i hånden skal det gamle tyranni ophæves og en ny måde at indrette denne virkelighed på skal blive til virkelighed. Derefter skal vi leve på en ny måde og lære meget om os selv!
I dag har vi fortsat vores ugentlige rapport. Lad denne vise jer, at en ny virkelighed sætter ind. I skal modtage en enorm velstand og midler til at opfylde jeres drømme og visioner. Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Oversættelse: Margit VillumsenPUTIN

putin

ESOTERIC

inv

RICHARD DOLAN

NÃO ABANDONEM AGORA JULIAN ASSANGE